دلنوشته اربعین|نام «حسین(ع)» نقطه اشتراک همه دل‌های عاشق است