ضرورت ایجاد مرکز گفت‌وگوهای فرهنگی جهان اسلام در چارچوب آیسیسکو