پیشگویی‌ نجومی مربوط به دوران جهل بشر است/ مبارزه اسلام با تنجیم