"هیئت دختران انقلاب" به‌یاد شهدای امنیت برگزار می‌شود