مسئولان اهتمام جدی ای برای طرح مسائل فضای مجازی ندارند