دچار تکنیک گرایی وموج زدگی شده ایم/ ضرورت مطالعه ریشه‌ نظریه‌ها