یک روز مانده به پایان تخفیف ۷۰ تا ۹۰ درصدی در نمایشگاه محصولات "نور"