نشست علمی شبکه ملی اطلاعات و اینترنت برگزار می‌شود