نگاهی به آمار اسلام‌هراسی در اروپا/ افزایش عجیب حمله به مسلمانان