وجود دو منبع علمی حوزه و دانشگاه برای آموزش و پرورش تناقض‌آفرین است