قره‌شیخلو: اوقاف از تصدی‌گری مأموریت‌های قرآنی پرهیز می‌کند