نشست «فقه آب در شریعت اسلامی و ابعاد تمدنی آن» برگزار شد