مداحی حماسی مهدی سلحشور؛ "خیمه برپا مکن به دشت سکوت"