جهانگیری مصوبه یکسان‌سازی فعالیت‌های قرآنی را ابلاغ کرد