۳۵۰ مجموعه مردمی در اجلاس سراسری فعالان جهاد و شهادت مشارکت می‌کنند