فعالیت‌های تمدن غرب نشان از عجز آنها در برابر تمدن اسلامی است