اراکی: رهبر معظم انقلاب موفق به شکست جبهه تفرقه‌گرا شده‌اند