نهج‌البلاغه| همه افراد جامعه در خوشی و ناخوشی شریکند