جلسه ماهیانه درس اخلاق استاد انصاریان برگزار می‌شود