نشست ظرفیت‌های انقلاب اسلامی در تمدن نوین اسلامی برگزار می‌شود