شعار مشترک ایام فاطمی ۱۴۴۱ هیأت‌های مذهبی کشور اعلام شد