کاهش بودجه قرآن توجیهی برای عقب‌افتادگی فعالیت‌های قرآنی