مراسم چهارمین سالگرد شهادت شیخ نمر باقر النمر برگزار می‌شود‎