ممنوعیت حجاب در مدارس، باعث ایجاد تبعیض میان دانش‌آموزان می‌شود