سید اسعد شیخ‌الاسلامی، مؤسس رشته فقه شافعی دانشگاه تهران درگذشت