شیخ حسین انصاریان: شهید سلیمانی کره خاکی را تبدیل به عالی‌ترین مکان بندگی خود کرده بود⁣⁣⁣