پیام رییس کانون مداحان و شاعران آئینی در پی شهادت سردار سلیمانی