سردار سلیمانی زمین را برای خود، تبدیل به عالی‌ترین مکان بندگی کرده بود