ویژه برنامه‌های شهادت سردار سلیمانی در ۲ هزار بقعه برگزار می‌شود