پیام تسلیت دبیر شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت