شهادت این مردان بزرگ جریان مقاومت را مستحکم‌تر می‌کند