یکصدا زیر پرچم سردار/ آمیزه‌ای از عزای عمومی و انتقام سخت