شمس مرموزترین شخص در عالم شرق است/ شمس یا ابرانسان نیچه‌ای؟