مراسم بزرگداشت سردار سلیمانی در مسجد جامع ازگل برگزار می شود