"پویش میزبان حاج قاسم" برای میهمانان مراسم تشییع در کرمان