بهشتی: سردار سلیمانی با روحیه مردم‌داری قلوب مردم را مجذوب خود کرد