قطعه "ای یار من رفتی دور از وطن رفتی" با صدای سیب سرخی + صوت