کنفرانس بین‌المللی حلقه وین و تجربه‌گرایی منطقی برگزار می‌شود