مراسم شام غریبان سردار سلیمانی در میدان فلسطین برگزار می‌شود