بیانیه سازمان اوقاف در تقدیر از انتقام سخت سپاه پاسداران