پاسخ به شبهه طول عمر امام زمان(عج)/ افرادی با عمر طولانی در تاریخ