انتشار «خیمه» جدید با به‌یادماندنی‌ترین نوحه‌های چهل سال اخیر و فضیلت‌های فراموش‌شده روحانیت اصیل