«ضیافت نبوی» ویژه رحلت پیامبر اکرم(ص) از شبکه چهار پخش می شود