دومین همایش یادمان علامه طباطبائی(ره) برگزار می‌شود