کارگاه «هندسه کلمات» با ارائه یوسفعلی میرشکاک برگزار می‌شود