ششمین دوره کنگره بین المللی اربعین عهد مع الحسین(ع) برگزار شد