تجلیل از فرماندهان جبهه مقاومت در اجلاسیه "مجاهدان در غربت" / حضور ۱۸۰ اندیشمند از سراسر دنیا