تمدن نوین اسلامی جامعه را به سمت فلاح و رستگاری پیش می‌برد