ششمین دوره کنگره بین‌المللی اربعین «عهد مع الحسین(ع)» برگزار شد