تشییع پیکر دو روحانی که در مسیر بازگشت اربعین، دارفانی را وداع گفتند